06. marts 2016

KL workshop om delegation og kommunal praksis på området

Kender du dine og ledelsens forpligtelser, når din kommune varetager opgaver efter sundhedsloven? Tilmeld dig KL’s workshop d. 1. eller d. 15. juni 2016 og styrk din viden om området.

Kommunerne varetager flere og mere komplekse opgaver på sundhedsområdet. En stor del af disse opgaver er forbeholdt virksomhed, som læger kan vælge at delegere til varetagelse i kommunerne, hvilket kræver særlig ledelsesopmærksomhed. KL afholder d. 1. og  d. 15. juni 2016 en workshop om varetagelse af delegeret virksomhed i kommunerne. På workshoppen vil du få mere viden om krav efter autorisationsloven og om, hvordan kommuner i praksis arbejder med bl.a. rammedelegation og kompetenceprofiler samt de særlige forhold der gør sig gældende, når kommunens akuttilbud løser opgaver hos de mest syge borgere. Tilmeld dig KL’s workshop d. 1. eller d. 15. juni 2016 og styrk din viden om området. Endeligt program offentliggøres, når vi nærmere os de to workshops.

 

De to workshops finder sted onsdag den 1. juni samt onsdag den 15. juni fra kl. 10-15 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

 

Læs mere om temadagen, se programmet for dagen og foretag en tilmelding på: www.kl.dk/delegation2016