17. marts 2016

KL: Trepart med muligheder – men få ambitioner

KL’s formand synes, der er muligheder i den aftale om bedre integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, som regeringen og arbejdsmarkedets parter er nået frem til. Men han havde gerne set, at ambitionsniveauet i forhold til reel jobskabelse havde været højere.

KL-formand Martin Damm ser muligheder i trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bedre integration på det danske arbejdsmarked, som er blevet indgået i dag. Men det afgørende er, hvor stor reel effekt den vil få – og det kan man endnu ikke sige noget om.

”Aftalen indeholder et nyt redskab i form af IGU-ordningen, der kan medvirke til, at vi får integreret flere flygtninge på arbejdsmarkedet. Det er en ordning, som virksomhederne og organisationerne selv skal tage ansvaret for at løfte. Vi har endnu til gode at se, hvor stor effekt aftalen reelt har, men jeg har noteret mig, at arbejdsmarkedets parter i aften har forpligtet sig på at levere det nødvendige antal i forhold til at sikre en markant højere beskæftigelse blandt flygtninge,” udtaler Martin Damm.

Han lægger ikke skjul på, at KL gerne havde set, at aftalen var blevet mere forpligtende for arbejdsgiverne i forhold til, hvor mange ordinære job til flygtninge der kommer. Og KL lægger vægt på, at aftalen indeholder en overvågning af, hvor mange job der kommer ud af IGU-ordningen.

”Det er helt afgørende for integrationsindsatsen, at virksomhederne leverer tusindvis af jobåbninger til målgruppen på det private arbejdsmarked. Integrationen står og falder med tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor skal vi følge nøje, om det lykkes. Ellers er det jo skatteyderne, som står tilbage med regningen for at skulle forsørge mange tusinde flygtninge, som står uden job,” siger KL-næstformand Jacob Bundsgaard.

Han slår fast, at langt hovedparten af jobbene skal etableres på det private arbejdsmarked. Og at der skal være tale om ordinære job. Støttet beskæftigelse kan ikke være løsningen på den lange bane, og kommunerne beskæftiger allerede en ekstraordinært stor andel af dem, som har brug for en hjælpende hånd for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.