18. marts 2016

KL: Topartsaftalen er et godt skridt på vejen

KL har i dag indgået topartsaftale med regeringen om en håndsrækning til kommunerne på flygtningeområdet. Kommunerne får alt i alt godt en milliard kroner til blandt andet etablering af nye boliger til flygtninge.

”Det holdt meget hårdt, men jeg synes, at vi er nået frem til en aftale, som giver kommunerne en reel håndsrækning i forhold til at håndtere de udfordringer, som de mange tusinde flygtninge betyder i kommunerne. Det gælder ikke mindst i forhold til at etablere nye permanente og midlertidige boliger. Men det er vigtigt at slå fast, at denne aftale kun er første skridt. Vi fortsætter drøftelserne om flygtninge med regeringen i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2017.”

Sådan siger KL-formand Martin Damm i kølvandet på, at KL i dag har indgået en aftale med regeringen. Den indeholder blandt andet en pulje på 640 millioner kroner, som kommunerne kan søge til at finansiere opførslen af nye almene boliger. Puljen kan dække 75 procent af de kommunale omkostninger ved at opføre 10.000 nye boliger.

Derudover får kommunerne også en pulje på 150 millioner kroner til opførsel af midlertidige flygtningeboliger. Det kan være pavilloner eller om-/tilbygninger af eksisterende bygninger. Herudover indføres en refusionsordning i både 2016 og 2017, hvor staten refunderer halvdelen af de udgifter som kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere i husleje, end flygtningene selv har råd til at betale. Der refunderes udgifter op til et loft på 2.000 kroner pr. måned pr. flygtning.

”Vi har prioriteret meget højt i forhandlingerne med regeringen, at mange kommuner står i akutte problemer med at finde boliger til flygtninge. Med aftalen får vi på den ene side sikret, at vi får etableret nogle flere permanente boliger på den lidt længere bane, og samtidig får kommunerne en økonomisk indsprøjtning til at håndtere det akutte problem med midlertidig indkvartering,” siger KL-næstformand Jacob Bundsgaard, som har udgjort KL’s forhandlerteam sammen med Martin Damm.

Ordinære job er afgørende

Aftalen indebærer også på den økonomiske front, at det såkaldte grundtilskud fra staten til kommunerne pr. flygtning og familiesammenført forhøjes med 50 procent allerede fra 2016, hvilket betyder, at kommunerne tilføres cirka 225 millioner kroner ekstra i 2016. Derudover får de kommunale jobcentre 25 millioner kroner i 2016 og 50 millioner i 2017 til en styrket indsats for at skaffe flygtninge i arbejde.

”Kommunerne har vist stor ansvarlighed i forhold til den store praktiske og økonomiske opgave, det er at sikre, at de mange tusinde flygtninge og familiesammenførte får en god start på livet i Danmark. Nu er det afgørende, at arbejdsmarkedets parter viser, at de kan skabe tusindvis af ordinære job til flygtninge. Trepartsaftalen blev desværre ikke helt så ambitiøs, som vi havde håbet, og vi vil holde skarpt øje med, hvor mange ordinære job der bliver skabt,” siger Jacob Bundsgaard.

Nye drøftelser til sommer

Regeringen og KL er samtidig enige om, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2017 foretages en vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2016 af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte.

Ud over den helt afgørende økonomiske håndsrækning til kommunerne indeholder topartsaftalen også en række nye elementer, som skal forbedre og trimme integrationsindsatsen. Det gælder blandt andet en række regelforenklinger for kommunerne.

”Vi er glade for, at regeringen har lyttet til vores ønske om regelforenklinger på en lang række områder i integrationsindsatsen. De hidtidige love og regler har ganske enkelt ikke været gearet til det massive flygtningepres, som vi oplever i denne tid. Og hvis kommunerne rent praktisk skal kunne løse opgaven på en fornuftig måde, er det vigtigt med disse forenklinger,” siger Martin Damm.