23. marts 2016

KL’s høringssvar på høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af L6 om ændring af lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område samt L7 om ændring af adoptionsloven

KL’s høringssvar på høring over udkast til en række opdaterede administrative forskrifter som følge af L6 fremsat den 7. oktober 2015 om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.) samt L7 om ændring af adoptionsloven (Et nyt adoptionssystem m.v.)

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på dokumentet i boksen "yderligere materiale" nedenfor

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar L 6 og L 7 Administrative forskrifter