23. marts 2016

KL’s høringssvar på høring over udkast til forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed når den ene forælder har forvoldt den anden forældres død m.v.)

KL’s høringssvar på høring over udkast til forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed når den ene forælder har forvoldt den anden forældres død m.v.)

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på dokumentet i boksen "yderligere materiale" nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar Lovforslag (Forældremyndighed når den ene forælder har forvo