31. marts 2016

KL: Fedme var ikke et handicap

Retten i Kolding har i dag frifundet Billund Kommune i en sag om en dagplejer, der blev afskediget pga. faldende børnetal. Med dommen slås det fast, at fedme ikke i sig selv er et handicap.

Torsdag morgen faldt der dom i en sag fra Billund Kommune om, hvorvidt dagplejeren Karsten Kaltoft blev fyret som følge af faldende børnetal eller pga. overvægt.

Retten i Kolding har frifundet Billund Kommune, der gennem hele sagen har fastholdt, at afskedigelsen alene var begrundet i faldende børnetal og intet havde at gøre med dagplejerens vægt. Billund Kommune har således fået rettens ord for, at fyringen af dagplejeren var i orden.

”Dagens dom er naturligvis glædelig. Vi har nu endnu engang fået slået fast, at overvægtige ikke er en særligt beskyttet medarbejdergruppe, og at fedme ikke i sig selv udgør et handicap, præcis som EU-Domstolen også afgjorde i 2014. Herudover har Retten i Kolding nu afgjort, at Karsten Kaltoft ikke var handicappet pga. sin fedme,” siger Karsten Thystrup, kontorchef i KL’s kontor for Jura og EU, og fortsætter:

”Der har gennem hele sagsforløbet været enighed mellem parterne om, at dagplejeren i 15 år har udført sit arbejde i kommunen uden problemer. At kommunen har måttet skære ned pga. faldende børnetal, og at valget faldt på Karsten Kaltoft har intet med diskrimination af gøre. Derfor er det da også tilfredsstillende, at Retten i Kolding efter en konkret vurdering når frem til, at Billund Kommune ikke har fyret en medarbejder pga. fedme.”

EU-dom afviste fedme som selvstændigt beskyttet

Sagen startede i november 2010, hvor den tidligere dagplejer hævdede, at kommunens opsigelse af ham reelt var begrundet i hans vægt. Hans fagforening FOA anlagde derfor sag mod Billund Kommune med henblik på at få godtgørelse for diskrimination.

FOA stillede i 2014 krav om, at sagen gik videre til EU-Domstolen, som efterfølgende i en principiel afgørelse afviste, at fedme skulle være selvstændigt beskyttet i EU-retten på linje med eksempelvis race og religion. EU-Domstolen konkluderede endvidere, at fedme under visse omstændigheder kan udgøre et handicap.

Det er er netop dette spørgsmål, som Retten i Kolding har taget stilling til og således i dag frifundet Billund Kommune.

For yderligere kommenterer kontakt KL’s pressevagt på tlf. 3370-3333.