15. marts 2016

Kampagnen På forkant holder midtvejskonference

Hvordan skaber man en positiv udvikling i kommuner uden for de større byområder? Det er 26 kommuner i fuld gang med at finde nye veje til via et større strategiarbejde. Det sker med kampagnen På forkant, som Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania sammen står bag.

Den 19. april kan du få indblik i ny viden, inspiration og foreløbige erfaringer, når kampagnen På forkant holder midtvejskonference på Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse. Her kan du også blive klogere på, hvordan man arbejder med landdistriktsudvikling i Norge og høre borgmestre fra Odsherred, Bornholm og Hjørring dele ud af visionerne for deres kommuners udvikling og vise, hvordan de kommer fra strategi til handling.

Konferencen består af en åben del, hvor erfaringer og viden deles med alle interesserede, og et lukket netværksmøde for de kommuner, som deltager i kampagnen. Konferencen er for alle, der arbejder med udviklingen i kommuner uden for de største byområder.

Se programmet på kampagnens hjemmeside http://www.paaforkant.dk/aktuelt/aktuelt/program-for-midtvejskonference, hvor du også kan læse mere om kampagnens baggrund, vision og projekter. Meld dig til konferencen ved at skrive til sekretariatet sij@bygningsarv.dk.