08. marts 2016

Inkluderede elever trives ikke dårligere end specialskoleelever

Trivslen blandt specialskoleelever, der er kommet tilbage til den almene folkeskole, er ikke lavere end eleverne på specialskole, viser ny Momentum-analyse.

Da Folketinget i 2012 satte et mål om, at 96 procent af alle skolebørn skal modtage undervisning i den almene folkeskole, skabte det flere steder frygt for, hvordan det ville gå de specialskoleelever, der skulle flyttes tilbage til folkeskolen. Men en ny Momentum-analyse på baggrund af den nationale trivselsmåling blandt elever på folkeskoler og specialskoler viser, at der stort set ingen forskel er på trivslen blandt eleverne i specialskoler og dem, der er tilbageført fra specialskole til folkeskolen.

Når eleverne selv vurderer deres sociale trivsel, ligger 88 procent af både de tilbageførte elever og eleverne i specialskole over middel på en skala fra et til fem, hvor fem er bedst. Og der er faktisk flere af de tilbageførte (49 procent), som ligger over fire på skalaen end blandt specialskoleeleverne (45 procent). Også når det gælder den faglige trivsel, ligger de to grupper af elever meget tæt med henholdsvis 77 og 80 procent af de tilbageførte og specialklasseeleverne over middel.

Ifølge Chantal Pohl Nielsen, seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, er det meget positivt, at de tilbageførte elevers sociale trivsel er på niveau med eleverne på specialskoler, og at der er ret små forskelle på de to gruppers faglige trivsel.

»Der er sat et ambitiøst mål om, at alle elever, og dermed også de tilbageførte elever og eleverne i specialtilbud, skal udvikle sig mest muligt fagligt og have en høj trivsel. Det er derfor også umiddelbart positivt, at de tilbageførte elever ikke adskiller sig væsentligt fra elever i specialskoler og dermed som gruppe ikke ser ud til at have haft problemer med at forlade specialskolernes rammer,« siger Chantal Pohl Nielsen.

Du kan læse mere om undersøgelsens resultater og reaktioner fra KL, skoleeleverne og lærerne i Momentums artikel