07. marts 2016

Gevinster ved at anvende DUBU

Formålet med DUBU er at fremme effektivitet og kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge. Det er sekretariatets vurdering, at med udbredelse af DUBU til 75 kommuner, er der sket et løft i kvaliteten i sagsbehandlingen, bedre overholdelse af lovgivningen og bedre dokumentation på området.

Flere kommuner er godt i gang med at høste følgende faglige gevinster:

  • Medarbejdernes faglighed er styrket, fordi de anvender en fælles faglig systematik i sagsbehandlingen, blandt andet ICS-metoden, til at udrede barnets eller den unges behov for støtte og hjælp.
  • Medarbejderne har et bedre overblik over deres sager, og de kommende opgaver i sagerne.
  • DUBU er et godt hjælperedskab for ledelsen til at gennemføre en mere kvalificeret og systematisk sagsgennemgang med socialrådgiverne med henblik på læring og forbedring af sagsbehandlingen.
  • Det er lettere og mere sikkert at udveksle oplysninger og sager mellem kolleger inden for kommunen og mellem DUBU-kommuner.
  • Kommunerne kan løbende overføre data elektronisk fra DUBU til Ankestyrelsen og Danmarks Statistik.
  • Ledelsen kan i DUBU løbende følge op på, om kommunen overholder krav til tidsfrister mv. i lovgivningen, den faglige kvalitet i sagsbehandlingen og økonomien.
  • Ledelsen kan løbende udtrække specifikke oplysninger i DUBU til f.eks. de politiske udvalg, direktør m.v.

Det må dog konstateres, at der i mange kommuner fortsat er behov for at fokusere på implementering af alle funktionalitet i DUBU, herunder indsatser, økonomi og effekter af indsatsen. Dette er helt afgørende for at ledere og medarbejdere kan høste alle de forventede gevinster ved anvendelse af DUBU til gavn for de udsatte børn og unge og deres familier.

Til orientering afholder KOMBIT fortsat to årlige ledernetværksmøder med DUBU-kommuner, hvor der er fokus på implementering af DUBU og realisering af gevinster.