09. marts 2016

EU-dom skaber ikke klarhed om brug af arbejdsklausuler

EU-domstolens afgørelse om brug af arbejdsklausuler i offentligt udbudsmateriale har været ventet med spænding i kommunerne, men de må fortsat leve med uklarhed, lyder det fra KL’s chefjurist.

Det er i orden at stille krav om mindsteløn i offentligt udbudsmateriale, når mindstelønnen er lovbestemt. 

Det fastslår EU-Domstolen i en nylig afgørelse, hvor den tager stilling til brugen af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Men dommen giver ikke noget svar på, hvordan man forholde sig, når mindstelønnen ikke er lovbestemt, sådan som tilfældet er i Danmark. 

Dommen har været ventet med spænding i Danmark, hvor op mod 90 procent af kommunerne anvender arbejdsklausuler i offentlige udbudskontrakter i et eller andet omfang. 

Et principielt spørgsmål

Sagen var anlagt med det helt principielle spørgsmål, om det var i strid med EU's udbudsdirektiv, at en offentlig myndighed stillede krav om en mindsteløn som betingelse for overhovedet at kunne få sit tilbud taget i betragtning i et offentligt udbud. 

Denne problemstilling har været rejst principielt i Danmark fra private interesseorganisationer og rådgivende advokatfirmaer, som har stillet spørgsmålstegn ved, om det er lovligt at anvende arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. 

”Dommen fastslår, at dette er lovligt, når den aflønning, som der stilles krav om, er fastlagt i en national lovgivning,” siger KL’s kontorchef for Jura og EU, Karsten Thystrup og fortsætter:

”Dette er ikke tilfældet i Danmark og resultatet af dommen gør os desværre ikke klogere på anvendelsen af arbejdsklausuler i Danmark, herunder hvornår en arbejdsklausul i Danmark, som henviser til en mindsteløn i overensstemmelse med en dansk overenskomst, er i overensstemmelse med EU-reglerne,” siger Karsten Thystrup. 

En sag om tysk posttjeneste

Sagen handler om, at en lokal myndighed Stadt Landau i delstaten Rheinland-Pfalz udbød en kontrakt om posttjenester med krav om, at tilbudsgiver og dennes underentreprenører forpligter sig til at betale de ansatte en lovbestemt mindsteløn på 8,70 Euro pr. time.

En af tilbudsgiverne, RegioPost, gjorde indsigelse over for de krævede erklæringer om mindsteløn, som de mente var i strid med udbudsreglerne. De undlod at aflevere erklæringen, hvorefter udbyderen afviste tilbuddet fra RegioPost.

RegioPost klagede herefter til den tyske klageinstans. På den baggrund blev sagen forelagt EU-Domstolen. Den har i en dom fra november sidste år fastslået, at udbudsdirektivets artikel 26 ikke er til hinder for et krav om en erklæring om overholdelse af en mindsteløn fastsat ved lov.

”Dommen tager kun udtrykkeligt stilling til mindsteløn fastlagt ved lov og fastslår, at det er muligt at stille krav om, at en sådan lovbestemt mindsteløn skal iagttages ved offentlige udbud. Men den tager som sagt ikke stilling til, om man kan stille krav om mindsteløn, når den ikke er lovbestemt, sådan som det er tilfældet i Danmark,” siger Karsten Thystrup. 

EU-dommen kan læses her