11. marts 2016

Debat: Husk ambitionerne for de udsatte børn

Som fagfolk og politikere skal vi have meget større ambitioner for de udsatte børn og unge, skriver Thomas Adelskov i debatindlægget forud for konference på mandag.

Af: Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Hav ambitioner for udsatte børn og unges skolegang.

Sådan lyder overskriften på KL’s konference om udsatte børn og unge den 14. marts. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt?

Svaret er simpelt: Fordi vi kan se, at ikke alle børn og unge lykkes med deres skolegang. Forskning viser, at en vellykket skolegang er afgørende for udsatte børn og unges fremtidsmuligheder. Vi ved desværre også fra forskningen, at fagfolk har en tendens til at stille færre krav til udsatte børn og unge, og at udsatte børn og unge derved underpræsterer i skolen, selvom de har en god begavelse.

Statistikken viser, at de udsatte børn og unge klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende ved folkeskolens afgangsprøve. I 2014 var det kun omkring halvdelen af de udsatte børn og unge i 9. klasse, der sluttede skoleåret med at få en afgangsprøve, mod knap 95 pct. blandt de ikke-udsatte.

Samtidig viser udviklingen i karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver, at der ikke rigtig er sket en forbedring af de udsatte børn og unges resultater de seneste år. Det betyder også, at kun halvt så mange udsatte unge er i gang med en ungdomsuddannelse sammenlignet med de jævnaldrende ikke-udsatte unge.

Har vi de rigtige perspektiver?

Som fagfolk og politikere skal vi have meget større ambitioner for de udsatte børn og unge.

Vi skal spørge os selv, om vi har de rigtige perspektiver på disse børn og unge? Om hvordan vi kan understøtte og forstå børnene og de unges udgangspunkt for at klare sig i skolen? Og om vi arbejder på tværs af faggrupper for at sikre de bedste resultater?

Det sociale område skal understøtte, at børn får en skolegang med konkrete mål, tæt opfølgning og involvering af børnenes forældre.

Ligesom vi ser det med folkeskolereformen, hvor der er sat konkrete mål for, at flere børn og unge skal aflægge folkeskolens afgangsprøve, og hvor der er fokus på, at flere fagprofessionelle skal kunne arbejde i skoleregi og understøtte det enkelte barns udvikling og læring. Det siger sig selv, at vi også skal blive bedre til at sætte mål for og stille forventninger til udsatte børn og unge på tværs af områder, og det gælder i høj grad også de børn og unge, der er anbragt og går på interne skoler.

KL og kommunerne er stærkt optaget af denne dagsorden – det er en stor udfordring og et stort ansvar, der ligger i hænderne på alle os, der arbejder med udsatte børn og unge. Fremtiden skal være deres!

Debatindlægget Husk ambitionerne bringes i Danske Kommuner

KL's konference om udsatte børn og unge