21. marts 2016

Biocover - få tilskud til et klimatiltag

Er du klimamedarbejdere og/eller chef og kan du se en fidus i at få tilskud til et klimatiltag, som I kan godskrive i kommunens klimaregnskab/grønt regnskab så læs videre. Der er afsat 178 mio. kr. i tilskudsmidler, til etablering af biocover i perioden frem mod 2020 på deponier og gamle losseplader.

Biocover etablers for at omdanne metan til CO2, som er en 25 gange mildere klimagas. Teknologien bygger på, at udlægge et metanoxiderende materiale, f.eks. kompost, hvor mikroorganismer står for omdannelsen

Tilskuddet i ordningen dækker alle omkostninger til forundersøgelser, etablering af biocover og drift frem til (på nuværende tidspunkt) 2020. Ordningen forventes åbnet 1. juni 2016. Læs mere på www.mst.dk/biocover