07. marts 2016

Behov for ny praksis i samarbejdet med forældre om børns læring og trivsel

Der er stigende forskningsmæssig, politisk og faglig interesse for, hvordan samarbejdet med forældre kan bidrage til at øge alle børns læring og trivsel.

Forskning viser fx, at selv små ændringer i hjemmelæringsmiljøet som at være mere opmærksom på, hvordan man taler med sine børn om hverdagen i skole, dagtilbud og derhjemme, kan gøre en stor forskel for børnenes udvikling.

Mange kommuner genovervejer lige nu mål og indhold i samarbejdet med forældrene, bl.a. med afsæt i debatten om kvalitet i dagtilbud og folkeskolereformens intentioner om et styrket forældreansvar.

KL sætter i de kommende år fokus på potentialerne i at udvikle en ny praksis i samarbejdet med forældre om børns læring og trivsel. Det sker bl.a. på to eftermiddagsmøder d. 20. april i Vejle og d. 27. april i Roskilde. På møderne kan man bl.a. møde EVA, der fortæller om endnu ikke offentliggjorte resultater fra en undersøgelse af samarbejde med forældre i dagtilbud og høre om aktuelle erfaringer fra skoler og dagtilbud, der arbejder med at udvikle forældresamarbejdet.

Se programmer for møderne og tilmeld dig her: