08. marts 2016

Anbefaling nr. 1 til servicemålsaftalen

Servicemålsaftalen fra 2015 er netop blevet taget op igen af KL med en række anbefalinger til kommunerne. Anbefalingerne går på mere dialog, bedre intern tværfagligt samarbejde og prioritering af bloktilskuddet fra 2016-2018.

Opfølgning på servicemålsaftalen

Anbefaling 1 fra KL til kommunerne er netop blevet udsendt, og følger op på aftalen om fælles servicemål for sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser, husdyrsgodkendelser og byggesager. Servicemålsaftalen definerer en række konkrete servicemål for disse, sat af KL og regering som opfølgning på økonomiaftalen for 2015, og skal opnås i løbet af 2016. Mindre miljøbelastende virksomheders byggeansøgninger skal eksempelvis måles og behandles på 130 dage, imens miljøgodkendelser af store VVM-pligtige husdyrsbrug skal behandles indenfor 180 dage. 

Organisering af ogaver og retningslinjer for dialog skal i fokus

Den rette organisering af opgaverne og velegnede retnigslinjer for dialog med borgere og virksomheder, er blandt de overvejelser som KL lægger op til at kommunerne bør drøfte. Tværfagligt samabejde er ofte nødvendigt for at kommunerne kan hamle op med byggesagerne, som ofte famler fagligt bredt mht. lovgivning. Ansøgers tilfredshed er derfor ofte et resultat af et bedre tværfagligt samarbejde, og kan resultere i reducerede sagsbehandlingstider. Lederne skal i den forbindelse især have forståelse for sagsbehandlernes udfordringer, før at servicemålsaftalen kan nås.

Anvend de økonomiske midler fra bloktilskudsordningen til indsatsen

Bloktilskudsordningen fra 2016-2018 skal bruges på at nedbringe sagsbehandlingstiderne ud fra hvilke fagområder, der er mest pressede, men der skal igen også lægges vægt på metoden til at løfte en tværgående serviceindsats.