17. marts 2016

Aftale om udmøntning af satspuljen på familieplejeområdet 2015-2018

Som led i satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat i alt 80,7 mio. kr. over en periode på fire år til en målrettet indsats, der understøtter og styrker plejefamilieområdet.

I satspuljen 2015 blev der fremsat et samlet initiativ på plejefamilieområdet, der skal skabe stabilitet i anbringelsesforløbene, styrke plejefamiliernes rammebetingelser og understøtte brugen af netværksplejefamilier.Følgende initiativer er igangsat:

Kommunalt netværk på plejefamilieområdet
I 2015 startede Socialstyrelsen et kommunalt netværk på plejefamilieområdet. Formålet med netværket er at understøtte udviklingen af tre initiativer (se nedenfor) og være et forum for formidling af lovgivningsinitiativer på plejefamilieområdet. Målgruppen i netværket er først og fremmest de faglige ledere, der er tættest på organiseringen af arbejdet med plejefamilieområdet. 

1. Netværk og familierådslagning
Projektet udbreder metoder, som inddrager netværket i anbringelsessager. Projektet medvirker til, at overvejelser om familierådslagning og andre netværksinddragende metoder bliver en fast og naturlig del af de professionelles faglige vurderinger og rutiner, når et barn eller en ung overvejes anbragt.

2. Anbringelse i plejefamilie - Fokus på det gode forløb
Der udarbejdes en håndbog for det gode anbringelsesforløb i en plejefamilie. Formålet med håndbogen er, at kommunerne får et konkret redskab til at arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele i en plejefamilieanbringelse.

3. Udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet
Projektet skal pege på det bedste fra de eksisterende vederlagsmodeller og optimere de eksisterende modeller, for derved at understøtte udbredelse af god praksis vedrørende honorering på plejefamilieområdet. Det langsigtede formål er at styrke kontinuiteten for det anbragte barn gennem et styrket samarbejde mellem plejefamilie og kommune.

I boksen "Yderligere materiale" finder du links til socialstyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse mere om det kommunale netværk samt de tre initiativer, der skal styrke og understøtte udviklingen på plejefamilieområdet.

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  Kommunalt netværk på familieplejeområdet

 • LINK

  Udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet

 • LINK

  Netværk og familierådslagning

 • LINK

  Anbringelse i plejefamilie - Fokus på det gode forløb