09. marts 2016

81% af ansøgninger og anmeldelser modtages nu digitalt af kommunerne

Analysen af efterårets tælleuger 2015 viser, at 81,1 % af alle anmeldelser og ansøgninger, omfattet af lov om obligatorisk digital selvbetjening, nu modtages digitalt af kommunerne.

KOMHEN resultater
Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev der sat et ambitiøst mål om, at 80 % af alle ansøgninger, anmeldelser og indberetninger til det offentlige skal ske  via digital selvbetjening i 2015.

Kommunerne har siden 2012 hvert år registreret borgernes henvendelsesmønstre for opgaverne, som indgår i bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening i forårets og efterårets tælleuger.

Læs mere om bølgeplanen og opgaveområderne.

KL’s analyse af de indsamlet data, fra efterårets tælleuger 2015, viser, at selvbetjeningsgraden for bølge 1, 2 og 3 nu er 81,1 %, og at kommunerne på sektorniveau har indfriet den 80% målsætning for 2015, som KL og Regeringen indgik i Økonomiaftalen for 2013 (2012).

 
2012 er baselinemåling af selvbetjeningsgrad på 35 opgaver
2013 er selvbetjeningsgrad for bølge 1 (5 opgaver)
2014 er selvbetjeningsgrad for bølge 1+2 (5 + 10 opgaver)
2015 er selvbetjeningsgrad for bølge 1+2+3 (5 + 10 + 11 opgaver)

 

Fokuseret KOMHEN
Kommunerne er nået langt i forhold til implementering af digitale selvbetjeningsløsninger på mange af opgaveområderne, men der er stadig områder hvor selvbetjeningsgraden skal hæves. KL vurderer på den baggrund, at der forsat er behov for indsamling af data, men kun for de områder, hvor det giver værdi.

KL har derfor opdateret KOMHEN opgavepakken, således at den fokuserer på 8 obligatoriske opgaver mod de oprindelige 26 obligatoriske opgaver.

Kommunerne skal måle på disse 8 opgaver med henblik på løbende at tilpasse kanal- og servicestrategier samt optimere interne administrative processer og sikre sig, at løsningerne også fremadrettet er attraktive at anvende.


Læs mere om den kommende opgavepakke til KOMHEN 2.0


Den obligatoriske opgavepakke består af bølgeplan 4 løsningerne.

  • Bølge 4 - Personligt tillæg og helbredstillæg
  • Bølge 4 - Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge (Bølge 4)

samt på de opgaver hvor der er et potentiale i at øge selvbetjeningsgraden yderligere. Det gælder opgaverne:

  • Bølge 2 - Vielse/partnerskab
  • Bølge 2 - Kropsbårne hjælpemidler
  • Bølge 3 - Byggetilladelse
  • Bølge 3 - Anmeldelse om byggearbejde
  • Bølge 3 - Opgravning, ledningsarbejder mv.
  • Bølge 3 - Serviceydelser på vej- og trafikområdet (særlig råden over vej)

KOMHEN målinger i foråret 2016
KL forsætter med at understøtte kommunernes arbejde med måling af kommunernes implementering af obligatorisk digital selvbetjening ved at fremskaffe data fra de store leverandører om borgernes anvendelse af de digitale kanaler under tælleugerne for størstedelen af de opgaver omfattet af bølge 1,2,3 og 4. Flere kommuner har allerede tilmeldt sig forårets tælleuger i uge 17, 18 og 19. Læs mere om forårets KOMHEN-tælleuge og de obligatoriske opgaverDownload efteråret KOMHEN resultater(2015) i nedenstående boks.