02. marts 2016

11 fælles pejlemærker skal forebygge konkurser i ældreplejen

11 pejlemærker fra KL, DI, Dansk Erhverv, Ældre Sagen og Dansk Sundhed og Velfærd skal styrke samarbejdet i ældreplejen og mindske konkurser blandt private leverandører.

De seneste år har konkurser i ældreplejen efterladt problemer hos borgeren, hos kommunerne, hos andre leverandører og hos medarbejderne. Derfor har KL, DI, Dansk Erhverv, Ældresagen og Dansk Sundhed og Velfærd i fællesskab udarbejdet 11 pejlemærker for et godt samarbejde mellem kommuner og private leverandører inden for pleje og omsorg.

”Det er afgørende for os, at vores ældre borgere oplever et trygt og stabilt offentlig-privat samarbejde omkring deres hjemmepleje. Konkurserne er en udfordring for alle. Parterne imellem har vi forskelligt syn på, hvad konkurserne skyldes. Men med de nye pejlemærker har vi en fælles forståelse af de tiltag, som kan dæmme op herfor. Det er et vigtigt skridt på vejen,” siger KL’s formand Martin Damm og fortsætter:

”Når uheldet er ude er vores første opgave at sikre tryghed i hjælpen til de ældre. Dernæst er vi jo optaget af, at regningen for en hjemmeplejeleverandørs konkurs ikke havner i kommunen. Her er der god hjælp at hente i de nye fælles pejlemærker og i den vejledning fra advokatfirmaet Poul Schmith – også kendt som Kammeradvokaten - som DI har fået udarbejdet.”

Nye krav og skærpet konkurrence

Pejlemærkerne fokuserer bl.a. på at sætte borgeren i centrum og på at stille øgede krav til virksomhedernes økonomiske robusthed, herunder garantier, som kan dække ekstraordinære udgifter i håndteringen af konkurser. Pejlemærkerne handler også om at styrke dialogen mellem kommuner og leverandører med fokus på fælles innovation, vidensdeling og faglig udvikling.

”På ældreområdet er vi langt med at omstille velfærden til en rehabiliterende indsats for vores ældre medborgere. Det stiller nye krav til vores private leverandører, og mange kommuner har ønsket at samarbejde med færre og mere professionelle leverandører omkring omsorgs- og plejeopgaven. Det har betydet en skærpet konkurrence i de seneste år,” siger Martin Damm og slår videre fast:

”Den skærpede konkurrence har ført til, at en række virksomheder ikke længere har kunnet få en rentabel forretning ud af det. Kommunerne er i disse år underlagt et betydeligt effektiviseringspres, og det er derfor naturligt, at kommunerne interesserer sig for prisen. Men det skal naturligvis altid ske med kvaliteten i ydelsen og det gode samarbejde i fokus.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    11 pejlemærker for offentlig-privat samarbejde på pleje- og omsorgsområdet