17. maj 2016

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien

Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien fra 2007 til 2014.

Analysen viser bl.a., at:

 • Der er sket en kraftig stigning i aktiviteten i psykiatrien de seneste år. Antallet af psykiatrikontakter pr. borger er steget med 50 pct. fra 2007 til 2014.
 • Stigningen i aktiviteten skyldes især, at antallet af psykiatriske pa-tienter er steget, og kun i mindre omfang, at antallet af kontakter pr. patient er steget.
 • Andelen af befolkningen, der er i kontakt med hospitalspsykiatrien er steget med 38 pct. fra 2007 til 2014 i befolkningen generelt. Blandt børn og unge er andelen med kontakt til hospitalspsyki-atrien fordoblet.
 • I løbet af de seneste 10 år har 8 pct. af befolkningen været i kon-takt med hospitalspsykiatrien. Andelen er højest blandt unge og voksne i den tidlige erhvervsaktive alder. Blandt 21-31-årige har 13 pct. været i kontakt med hospitalspsykiatrien de seneste 10 år.
 • Aktiviteten i psykiatrien er størst i hovedstadsområdet, Sønderjyl-land og enkelte kommuner i Midtjylland. Fra 2007 til 2014 har stig-ningen i aktiviteten i psykiatrien været størst i Region Midtjylland.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien (1)

 • LINK

  Flere og flere psykisk syge presser kommunerne