23. maj 2016

Tre regionale netværk om den åbne skole – tilmelding er åben

KL inviterer konsulenter og koordinatorer med ansvar for den åbne skole til at deltage i netværk og videndeling om den åbne skole.

I netværkene får deltagerne mulighed for at dele viden og erfaringer med det formål at kvalificere de indsatser, metoder og redskaber, der benyttes i udviklingen af læringsforløb og i understøttelsen og forankringen af den åbne skole, som en integreret del af en varieret skoledag. Vi vil konkretisere, understøtte og inspirere arbejdet med den åbne skole. Temaerne vil både være modeller for organisering og koordinering af den åbne skole og styrker og udfordringer ved forskellige modeller samt udvikling af læringsforløb og fagligt indhold i den åbne skole.

Der bliver afholdt tre møder i tre netværksgrupper hhv. i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Tredje møde afholdes ét sted og er en kombination af møder i netværkene og en samlet netværkskonference for de tre netværksgrupper og andre interesserede. Første møde afholdes i august, andet mødet i ultimo september/oktober og tredje møde/konference i november 2016.

Møderne byder på en kombination af oplæg fra eksterne og fra deltagere og faciliterede drøftelser og sparring. Skoletjenesterne og Skolen i Virkeligheden har tilbudt at deltage som oplægsholdere.

Afsættet for netværkene er KL’s inspirationsmateriale ”Læring i den åbne skole”, som både sætter fokus på læring, understøttelse, politiske mål, jura og økonomi i relation til at integrere den åbne skole i en varieret skoledag.

Hvert møde vil have et særskilt tema inden for følgende:

–    Forpligtende samarbejder med musikskole og ungdomsskole

–    Samarbejde med fritids- og foreningsliv

–    Samarbejde med kulturinstitutioner og biblioteker

–    Samarbejde med ungdomsuddannelser

–    Samarbejde med virksomheder

–    Samarbejde med øvrige

Temaet for første møde er samarbejde mellem folkeskolerne og erhvervslivet og ungdomsuddannelser, og som et element heri åben skole i udskolingen. KL oplever i dialogen med kommuner og de forskellige interessenter ift. den åbne skole, at det er på dette område, der pt. er flest udfordringer med at understøtte og forankre samarbejdet.

Tilmelding sker via COK, Center for Kompetenceudvikling http://www.cok.dk/netvaerk-abne-skole