31. maj 2016

Tragiske ulykker på bosteder skal stoppes nu

Efter endnu et tragisk overfald på et socialpsykiatrisk bosted slår KL fast, at der skal findes en løsning nu. Regeringen, Danske Regioner og KL må hurtigst muligt aftale nye løsninger for de borgere, som er for syge til de kommunale bosteder.

”Vi kan simpelthen ikke leve med, at kommunalt ansatte eller andre beboere risikerer at komme alvorligt til skade eller i værste fald blive slået ihjel på arbejdspladsen, som det var tilfældet senest på botilbuddet Lindegården. Vi må erkende, at der er en gruppe borgere, som de kommunale botilbud ikke er – eller skal være – gearede til. Det skal vi finde en løsning på nu, og det har vi en intensiv dialog med regeringen om.”

Sådan siger KL-næstformand Jacob Bundsgaard i kølvandet på en ny tragisk sag på et kommunalt bosted for psykisk syge, hvor en medarbejder i Københavns Kommune blev overfaldet af en beboer med kniv. Heldigvis slap medarbejderen med snitskader, men KL lægger afgørende vægt på, at der nu bliver handlet for at undgå flere af den slags hændelser.

Jacob Bundsgaard mødtes i går med både sundheds- og ældreministeren, social- og indenrigsministeren og Danske Regioner om sagen, og der var en god dialog og vilje til at finde en løsning.

”Det er også nødvendigt, og for os er det afgørende, at vi i forbindelse med de igangværende økonomiforhandlinger får aftalt nogle nye løsninger. De skal rumme den gruppe borgere, som er udskrevet fra psykiatrisk hospital, men som er for syge til at være på et kommunalt, socialpsykiatrisk bosted. Det her kan ikke fortsætte, og vi bør forpligte hinanden på at finde en holdbar løsning nu,” siger Jacob Bundsgaard.