30. maj 2016

Tid til den årlige afrapportering af kommunernes grænseoverskridende sundhedsydelser

Styrelsen for Patientsikkerhed udsender i starten af juni det årlige spørgeskema til indsamling af oplysninger fra kommunerne om grænseoverskridende sundhedsydelser under Direktiv 2011/24/EU for året 2015.

Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring, skal som bekendt én gang om året indsamle oplysninger fra  kommunerne om grænseoverskridende sundhedsydelser under Direktiv 2011/24/EU.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil således i starten af juni udsende spørgeskema for året 2015, der omhandler ydelser efter sundhedslovens regler, der gennemfører Direktiv 2011/24 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.

De kommunale sundhedsydelser var reguleret i gældende bekendtgørelse nr. 1660 af 27. december 2013 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande, (senere ændret), og bekendtgørelse nr. 1658 af 27. december 2013 om adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland.  Som eksempler på omfattede kommunale sundhedsydelser kan nævnes hjemmesygepleje og genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Kommunerne bedes udfylde og returnere det fremsendte spørgeskema til Styrelsen for Patientsikkerhed, selvom der ikke er ydet tilskud eller har været leveret sundhedsydelser efter de nævnte regler.