20. maj 2016

Teknologisk rehabilitering erstatter ydelser fra kommunen og indlæggelser

Med projekt ”Telekat” er KOL-patienter gået fra at være patienter til borgere. Sundhedspersonalets vejledning er sket via en databoks. Følgen er færre indlæggelser samt reduktion i behov for hjemmehjælp.

Formål med projektet/tiltaget

Projektet går ud på forebygge genindlæggelser af borgere med KOL ved at fremme hjælp til selvhjælp til rehabilitering i eget hjem. Rehabiliteringen skal ske ved at tilbyde borgere med KOL og deres pårørende at bruge telehomecare teknologi.

Målgruppe

Borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse i gruppe 3 og 4.

Indhold

En gruppe KOL-patienter i Aalborg Kommune bliver ikke længere indlagt på sygehuset for at få vejledning af sygeplejersker og læger på sygehuset. I stedet har disse fået opstillet en databoks (telehealthmonitor) i hjemmet og via boksen bliver nødvendige data overført til sundhedspersonalet på sygehuset. Dermed kan patienterne modtage vejledning om, hvordan de kan forbedre den indsats, de selv udfører i hjemmet.
For den enkelte KOL-patient har det stor betydning. De undgår transport til sygehuset og måske endnu vigtigere, så undgår de følelsen af at være patienter. I stedet bliver de borgere, der modtager professionel vejledning i hjemmets trygge rammer.

Effekt

I alt har 118 KOL-patienter fra Aalborg Kommune deltaget i Projekt ”Telekat”.
Effekten af projektet er entydigt. De KOL-patienter, der har anvendt databoksen, har et lavere forbrug af ydelser. Aalborg Kommune kunne konstatere en reduktion af ydelser inden for hjemmehjælp og rengøring svarende til ca. 50 timer eller 20.000 kr. pr. borger årligt. Mens regionen opnåede reduktioner i sygehusindlæggelser, ambulatoriebesøg samt medicinforbrug.
Projekt Telekat er efterfølgende blevet erstattet af storskalaprojektet TeleCare Nord.

Organisering

Projektet forløb i perioden 2008-11, her fik en gruppe KOL-patienter opstillet en databoks i deres hjem. Via boksen videresendes nødvendige data til sundhedspersonalet på sygehuset, som da  får mulighed for at følge borgerens sygdomsforløb og træningsindsats, og vejlede i forhold hertil.

Finansiering

Projekt ”Telekat” er finansieret af en række kommunale og statslige parter.

Kontakt

Kontaktperson: Lars Lund, Konsulent, tlf: 99 31 19 68, e-mail: ll-sbu@aalborg.dk
Yderligere informationer om projektet kan læses på: www.telekat.dk