12. maj 2016

SFI og KL udgiver 7 punkter til mere viden på socialområdet

Hvorfor gør vi, som vi gør? Og virker de indsatser, vi sætter i værk efter hensigten? 7 nye punkter fra KL og SFI skal hjælpe kommunerne til at styrke vidensbaseringen af det sociale arbejde.

Evidensbegrebet har fyldt rigtig meget i den offentlige debat på socialområdet, men nødden er endnu ikke helt knækket.

Derfor har SFI og KL udarbejdet 7 punkter, som er vigtige for kommunerne at have fokus på i forhold til at styrke vidensbaseringen af det sociale arbejde.

De 7 punkter i overskriftsform

  • Opstil en forandringsteori
  • Dokumentér det vigtigste
  • Følg systematisk op
  • Lad den faglige refleksion være drivende
  • Vær skarp på rollefordelingen
  • Stil krav tl videnskvalitet
  • Opsøg og del viden

Vi skal turde sige, at noget er dårligt

Punkterne blev præsenteret på KL’s Social- og Sundhedspolitisk Forum 2016 torsdag, hvor Henrik Appel, medlem af KL’s Social- og Sundhedsudvalg og medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, slog dørene op til en minikonference om, hvordan vi sikrer viden om effekten på indsatserne på socialområdet.

"Vi skal turde sige, at der er gode og dårlige måder at løse de sociale opgaver på. Og vi skal have et opgør med, at hver kommune skal have sin egen model. Vi må ikke lukke os om os selv – men skal lære af hinanden og turde udfordre hinanden på "best practice"," sagde Henrik Appel.

'Stil spørgsmål til den sociale praksis'

Skal man for alvor rykker noget på socialområdet, kræver det dog, at vi i kommunerne tør stille spørgsmål til vores praksis, lød det fra Henrik Appel:

"Vi skal – både fra politisk hold og ud til den enkelte frontlinjemedarbejder – blive bedre til at spørge, hvorfor vi gør, som vi gør? Og om det virker, som vi forventer? Det kræver, at vi er systematiske i vores tilgang og dokumenterer og evaluerer vores indsatser. Ellers eksperimenterer vi med en gruppe borgere, som i forvejen er udsatte," sagde Henrik Appel.

Han slog samtidig fast, at en vidensbaseret praksis kræver nye arbejds- og samarbejdsformer.

"Særligt vil jeg gerne slå et slag for, at vi i kommunerne bliver langt bedre til at igangsætte fælles udviklingsprojekter, udbrede vores gode erfaringer, så vi i fællesskab styrker og arbejder efter best practice. Samtidig skal vi styrke vores samarbejde med forskningsinstitutionerne og blive langt bedre til at bygge bro mellem forskning og praksis. Derfor er jeg glad for de 7 nye punkter fra KL og SFI."

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Læs de 7 punkter i publikationen Vidensbasering af socialt arbejde