16. maj 2016

Realisering af nye sociale mål kræver, at vi løfter i flok

Det er godt med mål på det sociale område, men vi skal huske på, at kommunerne ikke er de eneste aktører omkring udsatte borgere. KL ser frem til at drøfte opfølgning på målene i økonomiaftalen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har mandag præsenteret ti nye sociale mål. Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, hilser målene velkomne:

”Det er godt med mål på det sociale område, og det er svært ikke at synes, at vi skal arbejde for, at alle skal blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt. Samtidig er vi store tilhængere af, at det faglige niveau for udsatte børn og unge løftes, og at flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse,” siger han og fortsætter:

”Jeg er glad for, at regeringen har valgt at lave målene retningsangivende og ikke absolutte som de tidligere sociale mål. Vi er 98 kommuner, hvis muligheder og borgere er forskellige. Derfor er det godt, at vi får sat retning på arbejdet, men det er også på sin plads, at der tages højde for lokale forskelligheder.”

Vi kan ikke løfte opgaven alene

Thomas Adelskov påpeger, at selvom det primært er kommunerne, der står for den sociale indsats, så er der andre vigtige aktører, som er nødt til at bidrage, hvis indsatserne skal lykkes. Thomas Adelskov fremhæver eksempelvis målet i forhold til færre hjemløse. 

”Kommunerne har naturligvis et stort ansvar og en vigtig rolle i forhold til at iværksætte de rette indsatser for hjemløse. Men man kan ikke lukke øjnene for, at de lavere ydelsesniveauer for denne gruppe borgere har betydning for deres muligheder for at betale husleje. Derudover er det generelt vanskeligt at finde billige boliger, som borgere med disse lave indtægter kan betale.

”Når vi sammen med regeringen skal følge op på, om målene nås, og de indsatser, vi sætter i værk, rent faktisk virker, er det derfor vigtigt, at regeringen anerkender, at kommunerne ikke er de eneste aktører. Afhængig af målet spiller også uddannelsesinstitutioner, regioner, Kriminalforsorgen mv. en rolle. Vi ser derfor frem til at drøfte mål og rammer for at opnå målene med regeringen i regi af økonomiforhandlingerne,” siger Thomas Adelskov.

Brug for viden om, hvad der virker

Endelig påpeger Thomas Adelskov, at de sociale mål kun kan bruges til at følge udviklingen i den sociale indsats, hvis der er data at måle på. Og det er ikke tilfældet i forhold til en del af målene.

”Fx har vi meget lidt viden om, hvilken indsats der er den rigtige i forhold til at få større effekt af stofmisbrugsbehandlingen, og data er dårligt på alkoholområdet. Så det vil være et vigtigt element for den fremtidige anvendelse af målene, at der er eller kommer anvendelig data - ligesom det vil være nødvendigt at have fokus på at vidensbaserede indsatser. Det er vi meget enige med regeringen i."

For yderligere informationer kontakt KL's pressevagt på tlf. 3370-3333.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs regeringens 10 mål for social mobilitet her