12. maj 2016

Nyt Valgsystem

Nyt Valgsystem skal understøtte alle valg, som kommunerne er ansvarlige for. Læs om det nye systems indhold, udbudsdato m.m.

Valgsystem skal afløse KMD Valg
Kommunerne skal have nyt valgsystem, der skal afløse KMD Valg. Det nye system skal understøtte alle valg, som kommunerne er ansvarlige for: Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser, Europa-Parlamentet og folkeafstemninger.

Fastlæggelse af indhold er igang
KOMBIT har på vegne af KL og kommunerne fået til opgave at indkøbe det nye system, og har etableret projekt VALG. KOMBIT og projektets kommunale arbejdsgruppe er nu gået i gang med at fastlægge det konkrete indhold i VALG, herunder hvor mange administrative valgopgaver systemet skal løse, i hvilket omfang kommunernes ressourcekrævende opgaver kan reduceres, og om systemet skal understøtte andre valg - eksempelvis lokale valg til skolebestyrelser, ældreråd, menighedsråd m.m.

Udbud
VALG forventes at gå i udbud i løbet af 2017 og skal efter planen idriftsættelse ved årsskiftet 2018/2019.

Projekt VALG indgår i en større sammenhæng, hvor i alt 18 KMD-monopolsystemer ifølge en transitionsaftale mellem KL og KMD skal konkurrenceudsættes, udfases og erstattes med nye løsninger.

Læs mere om VALG hos KOMBIT