13. maj 2016

Nye tal skruer kraftigt op for antallet af indbyggere i Danmark

Opdateret befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik med en vækst på over 76.000 flere af ikke-vestlig herkomst allerede i 2020 dokumenterer den enorme udfordring, som kommunerne står over for i de kommende år, siger KL’s formand Martin Damm.

Danmarks Statistiks nye befolkningsfremskrivning opjusterer antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere med over 76.000 personer i 2020 i forhold til fremskrivningen fra sidste år.

Opjusteringen skyldes primært den store indvandring af flygtninge og familiesammenførte sidste år, og at der forventes, at flere vil få asyl og familiesammenføring i de kommende år.

Allerede pr. 1. januar 2017 forventes folketallet at ligge mere end 40.000 personer over, hvad man forventede i sidste års fremskrivning. Pr. 1. januar 2018 øges forskellen til over 60.000 personer. 

En god rettesnor

KL’s formand Martin Damm siger, at det er tilfredsstillende, at Danmarks Statistik nu tager højde for den store indvandring af flygtninge og familiesammenførte sidste år, da fremskrivningen nu giver et meget bedre billede af, hvor mange flygtninge og familiesammenførte kommunerne skal håndtere aktuelt og fremadrettet.

”Fremskrivningen viser med al tydelighed den enorme udfordring, som kommunerne står over for i de kommende år. De mange tusinde nye borgere betyder øget pres på alle kommunens serviceområder. Og vi må samtidig konstatere, at flygtninge og familiesammenførte som udgangspunkt giver betydeligt større praktiske og økonomiske udfordringer end den gennemsnitlige borger. Derfor skal vi også løbende følge udviklingen og drøfte med regeringen, om kommunerne har de rette rammer til indsatsen,” siger Martin Damm.

Ifølge den nye befolkningsfremskrivning forventes der i 2060 at være 507.000 ikke-vestlige indvandrere og 342.000 ikke-vestlige efterkommere i befolkningen. Til sammen forventes de at udgøre 13 procent af den samlede befolkning på omkring 6,5 millioner. I dag udgør personer af ikke-vestlig herkomst 8 procent af befolkningen.