27. maj 2016

Ny tidsplan for Samarbejdsplatformen

Tidsplanen for Samarbejdsplatformen ændres, så platformen kan tages i brug fra august 2019. Det skyldes bl.a. tilpasninger i forhold til UNI-Login og etablering af en samlet sikkerhedsarkitektur for Brugerportalsinitiativet.

I forbindelse med arbejdet med Samarbejdsplatformen har det haft meget stor prioritet for KOMBIT og KL, at der bliver tilvejebragt en løsning, som indeholder et tilstrækkeligt niveau af sikkerhed for brugerne.

I forbindelse med analyserne forud for indkøbet af den nye løsning er der blevet identificeret udfordringer, der medfører behov for yderligere afklaring af en række områder. Desuden skal der foretages en række tilpasninger i forhold til UNI-Login, og der skal etableres en samlet sikkerhedsarkitektur for Brugerportalsinitiativet.

Dette betyder, at det ikke er realistisk at overholde den tidsplan, der er meldt ud for projektet. I stedet forventer KOMBIT, at løsningen vil være klar til brug året efter – i august 2019 – og at løsningen for dagtilbud vil komme i umiddelbar forlængelse af udrulningen af løsningen på skoleområdet, dvs. i 2020.

Transitionsaftalen med itslearning om SkoleIntra indebærer mulighed for at forlænge kommunernes aftaler om SkoleIntra, og dette vil KOMBIT gøre brug af.

Læs mere om den nye tidsplan på KOMBITs hjemmeside.