31. maj 2016

Ny KL-undersøgelse af ressourceforløb

Ressourceforløb og rehabiliteringsteams blev indført i 2013 i forbindelse med førtidspension- og fleksjobreformen. Man er nået langt med udvikling og implementering rundt i kommunerne og særligt samarbejdet i rehabiliteringsteams har fundet sin form.

KL har i foråret 2016 lavet en undersøgelse af ressourceforløb, hvor der er blevet spurgt nysgerrigt ind til, hvordan jobcentrene arbejder med ressourceforløb. Undersøgelsen viser blandt andet, at en af de store udfordringer i arbejdet er borgerens motivation og at mange jobcentre har et ønske om at endnu flere virksomheder vil åbne dørene for målgruppen.

KL har også udarbejdet en analyse, der kigger nærmere på, hvad der kendetegner personer i ressourceforløb.

Læs undersøgelsen og analysen her: