20. maj 2016

Ny forsøgspulje på 30 mio. kr. til billige lejeboliger i kommunerne

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har afsat en pulje på 30 mio. kr. til forsøg med modulsystemer, der skal sikre moderne og fleksible lejeboliger i tomme bygninger.

Formålet med puljen er at etablere boliger i den eksisterende bygningsmasse, som ikke længere er i brug f.eks. tidligere stationsbygninger, det gamle rådhus eller andre bygninger, der ikke umiddelbart kan bruges til boligformål. Modulsystemet giver mulighed for billige omdannelser samt fleksible indretninger, der kan tilpasses efterspørgslen i den enkelte by.

Det er kun kommuner, der kan søge puljen, men by-og boligområdets aktører opfordres til at tage kontakt til relevante kommuner med henblik på etablering af konstruktive partnerskaber og samarbejder.  Der er mulighed for op til 100 procent refusion af udgifterne. Ansøgningsfrist for puljen er den 1. november 2016, og ministeriet forventer, at der igangsættes 2-5 projekter. Læs mere om puljen her.