24. maj 2016

Møde i TKU den 2. juni 2016

Her finder du åben - samt lukket dagsorden og tilhørende bilag til mødet i Teknikerkontaktudvalget den 2. juni 2016.

Kære TKU-medlemmer

Hermed dagsorden og bilag til mødet i KL’s Teknikerkontaktudvalg torsdag den 2. juni 2016 kl. 9.30 i mødelokale 1-03. Der er frokost i gæstekantinen umiddelbart efter mødet. Såfremt du ikke deltager i selve frokosten, bedes du melde afbud til chefsekretær Hanne Paroli – hpa@kl.dk – 3370 3495.

I begge dokumenter er der indsat bogmærker, så det er muligt at navigere digitalt i dokumenterne.

Venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen, vicekontorchef, Teknik & Miljø

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Åben Dagsorden til KLs Teknikerkontaktudvalgsmøde torsdag den 2 juni 2016

  • PDF

    Lukket dagsorden til KLs Teknikerkontaktsudvalgsmøde torsdag den 2 juni 2016

  • PDF

    Bilagsdel til KL's Teknikerkontaktudvalgsmøde torsdag den 2 juni 2016