24. maj 2016

Konsulenten er facilitator i den moderne kommune

Når kommunerne går fra at se borgerne som kunder til at løse velfærdsopgaverne i samarbejde med dem, ændrer konsulentens rolle sig tilsvarende. På døgnseminaret ’Konsulent i en politisk styret organisation’ kan du høre mere om, hvad det betyder for dig som konsulent.

Der var en gang, hvor kommunerne så sig selv som en servicefunktion med borgerne som kunder, og hvor det var kommunens ansvar, at børnene lærte noget, at ledige kom i beskæftigelse, osv. Den tankegang er man imidlertid gået væk fra. Nu handler det i højere grad om, at kommunen og borgerne er en del af det samme fællesskab. Dermed bliver borgerne selv ansvarlige for at kunne mestre deres eget liv.

”Det at skabe velfærd er en kompliceret opgave. De gode løsninger er dem, hvor vi møder borgerne og bringer deres egne ressourcer i spil,” siger sekretariatschef i Skanderborg Kommune Henrik Rosenlund Knudsen.

Fokuser på relationerne

Det betyder bl.a., at politikerne skal fokusere mere på ledelse frem for styring, og at konsulentens vigtigste egenskab bliver at dyrke det relationelle.

”Kommunerne og civilsamfundet er nødt til at hjælpe hinanden. Derfor bliver det relationelle helt afgørende. Som konsulent kommer der meget mere fokus på facilitering og ledelse, hvor borgernes muligheder er i centrum,” forklarer Henrik Rosenlund Knudsen.

Han lægger for eksempel selv vægt på, at konsulenterne i hans eget sekretariat kan skabe inspiration på tværs af de organisatoriske skel.

”Vi skal væk fra klassisk projektorganisering med styregrupper, osv. Vi kan alligevel ikke planlægge det hele. Vi skal i stedet fokusere på at have en samskabende kultur, hvor vi fokuserer på tillid og relationer, og det influerer selvfølgelig også på konsulenternes rolle,” forklarer Henrik Rosenlund Knudsen.

Du kan høre meget mere til Henrik Rosenlund Knudsen og konsulentens rolle på KLK’s døgnseminar: ’Konsulent i en politisk styret organisation’. Læs mere og tilmeld dig her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Døgnseminar. Politisk konsulent 2016