19. maj 2016

Kommunerne nedbringer antallet af færdigbehandlede dage

Kommunerne er blevet bedre til at hjemtage patienter fra sygehusene, og det er en glædelig udvikling, som viser, at kommunerne har fat i den lange ende, siger formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Kommunerne er blevet bedre til hurtigt at hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene. 

Det er én af hovedtendenserne i rapporten ”Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2016”, som er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen for KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. Den viser, at udviklingen i antallet af dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt på sygehuse, er for nedadgående, og at det hovedsageligt er et hovedstadsproblem. 

Mens antallet af færdigbehandlingsdage i perioden 2011 til 2014 har været stort set uændret, cirka 7 dage pr. 1.000 borgere, er antallet i 2015 imidlertid faldet til cirka 6 dage pr. 1.000 borgere. 

Formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov ser det som en glædelig udvikling, at der er færre færdigbehandlede patienter på gangene.

”Det er klart i kommunernes interesse at få borgeren hjem eller til et relevant tilbud, når de er færdigbehandlet. For det gavner alle – både patienter og samfundet. Mange af de borgere, vi taler om her, har bedre af at være derhjemme, når først diagnosen er stillet, og behandlingen er sat i gang,” siger Thomas Adelskov. 

Hovedstaden trækker tallene ned

Somatiske færdigbehandlede, der optager en seng på sygehusene, er et fænomen, der især har været en udfordring i Region Hovedstaden. 

Her udgjorde antallet af somatiske færdigbehandlingsdage i 2015 15 dage pr. 1000 borgere, mens det i de øvrige regioner udgjorde 2 til 3 dage pr. 1.000 borgere. I Region Hovedstaden har kommunerne haft stort fokus på at nedbringe tallet, og tallene viser, at det har haft effekt. Således er antallet af færdigbehandlingsdage i Region Hovedstaden faldet med cirka 4 dage pr. borgere fra 2014 til 2015. 

Og netop den udvikling gør, at sundheds- og ældreminister Sophie Løhde burde droppe planerne om at hæve ”bøde-taksterne” for de kommuner, der ikke straks får hjemtaget færdigbehandlede patienter fra sygehusene, mener Thomas Adelskov. 

”De nye tal understreger, at kommunerne allerede har et positivt incitament til at hjemtage færdigbehandlede patienter, og at der inden for de rammer, vi nu engang har, bliver arbejdet hårdt på at nedbringe de dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt. Derfor giver det ingen mening at tale om, at kommunerne sparer penge ved at lade patienterne ligge på sygehusene, og derfor skal straffes hårdt” siger han. 

Udviklingen presser kommunerne

Thomas Adelskov understreger, at udviklingen presser kommunerne. Den skal nemlig ses i sammenhæng med, at især ældre patienter bliver udskrevet hurtigere end tidligere fra sygehusene i takt med, at det går hurtigere end planlagt at få nedlagt antallet af sengepladser på landets sygehuse. Hvis man for alvor vil færdigbehandlingsdagene til livs, kræver det derfor en klar prioritering af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 

”Det er klart, at den omlægning og udvikling, der i disse år sker i sundhedsvæsenet, presser kommunerne. Derfor er vi også nødt til i udvalgsarbejdet om en plan for det nære sundhedsvæsen at tage højde for denne udfordring. Det betyder, at vi bliver nødt til at sikre den fornødne kapacitet og kvalitet i kommunerne, så vi kan tilbyde de ældre udskrevne patienter den hjælp, de har brug for derhjemme, eller så vi kan anvise dem en akut- eller plejehjemsplads. I kommunerne er vi klar til opgaven, men rammerne er nødt til at komme på plads,” siger Thomas Adelskov.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele rapporten Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016