17. maj 2016

KL inviterer til udviklingsprojekt om ledelse af digital didaktik og kommunal kapacitetsopbygning.

KL udbyder nu udviklingsprojektet ledelse af digital didaktik. Projektet henvender sig til kommuner, som søger viden om og inspiration til at udnytte potentialet i it i undervisning og læring og samtidig komme godt i gang med læringsplatformen.

Ledelse af digital didaktik er en lokal forandringsproces, som stiller krav til, at pædagogiske medarbejdere, skoleledere og den kommunale forvaltning har en fælles forståelse af arbejdet med it i undervisningen. Det betyder, at man i kommunerne skal tage stilling til, hvordan man ledelsesmæssigt koordinerer indsatserne med digitale teknologier, nye læringsformer og kompetenceudvikling af medarbejdere. Der skal samtidig arbejdes med at lede den kulturforandring, der er en konsekvens af den øgede it i folkeskolen.

For at indfri potentialet af it i undervisning og læring er det afgørende af have fokus på ledelse af digital didaktik. Et fokus hvor it naturligt understøtter mål for elevernes læring og rammer for undervisningen. Deltagere vil få viden og inspiration til at svare på spørgsmålene: Hvordan ledes digital didaktik? Hvordan kan pædagogiske medarbejdere, skoleledelser og forvaltninger opbygge fælles forståelse for, hvordan it skaber nye rammer for læring? Hvilke ledelsesmæssige handlinger er nødvendige?

Gennem projektet vil deltagerne opbygge nye kompetencer, viden og kapacitet som kan understøtte arbejdet med ledelse af digital didaktik. Deltagerne skal i løbet af projektet arbejde målrettet med at udarbejde en plan for implementering af læringsplatformen på deres skole med henblik på at sikre kapacitetsopbygning og lokal forankring gennem konkrete initiativer.

Yderligere information om udviklingsprojektet samt tilmelding kan findes HER

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Projektbeskrivelse - Ledelse af digital didaktik