09. maj 2016

KL indgår i internationalt samarbejde om nye måder til at få bedre vandmiljø

Vandmiljøet har fået det bedre, men der er brug for yderligere indsats. Derfor er KL, Limfjordsrådet og SEGES gået sammen med partnere fra England, Nederlandene, Sverige og Tyskland for at udveksle erfaringer og dele tanker om kommende projekter.

Hidtil har den danske miljøindsats været båret af det offentlige, som har valgt indsats og betalt regningen. Andre steder i Nordeuropa har man lagt initiativ og indsats ud til private organisationer, som har søgt penge til at betale indsatsen.

Landene har hver især nået resultater i form af et bedre vandmiljø, men de forskellige metodiske tilgange er ikke sammenlignet og vurderet. Samarbejdspartnerne vil undersøge i hvilket omfang civilsamfundet kan medvirke til at afhjælpe problemer i vandmiljøet. Det er etableret viden, at indsats med opbakning i det lokale samfund har succes. Indsats uden lokal opbakning er mere vanskelig at fastholde. Vandrådene, som blev etableret i 2014, er et godt dansk eksempel på det.

Samarbejdspartnerne kommer fra Danmark, England, Nederlandene, Sverige og Tyskland. De mødes fra den 10. – til den 12. maj i Løgstør. Der vil de arbejde med to ting:

  1. Sammenligning af metoder og resultater fra landenes indsats for et bedre vandmiljø.
  2. Vurdering af konkrete projekter, som partnerne gennemfører i landskabet de næste tre år.

De danske projekter ligger i oplandet til Limfjorden, derfor mødes partnerne i Løgstør.

 

Fra Danmark deltager KL, Limfjordsrådet og SEGES. De danske partnere håber at samarbejdet vil vise nye veje, så civilsamfundet involveres stærkere - og får større ansvar i beskyttelsen af vandmiljøet.