11. maj 2016

Kendskabet til digitale løsninger er steget markant

En evaluering af den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation viser, at borgernes overordnede kendskab til den digitale kommunikation er stort.

Fra 2012 til i dag er kendskabet til de digitale løsninger og Digital Post steget markant. Således vidste omtrent én ud af tre (32 procent) ved den første måling i 2012, at det er obligatorisk at betjene sig selv på internettet i forhold til en række offentlige services. I dag ved otte ud af 10 (81 procent) dette.

Det fremgår af analyse- og rådgivningsfirmaet Megafons evaluering af Digitaliseringsstyrelsens fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation.

Kampagnen har haft til formål at informere særlige målgrupper blandt borgerne om, at deres kommunikation med det offentlige foregår digitalt, via selvbetjening på nettet og med et særligt fokus på Digital Post.

Hele indsatsen har baseret sig på en bred netværks- og myndighedsindsats, hvor Digitaliseringsstyrelsen har samarbejdet med relevante parter om udbredelsen over for unge, ikke-vestlige indvandrere samt kortuddannede, herunder førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere.

Stort overordnet kendskab

Evalueringens konklusion er, at det overordnede kendskab til digital kommunikation er særdeles stort. Det gælder både kendskabet til, at det er obligatorisk at betjene sig selv på internettet, at man kan få hjælp til selvbetjeningen og at man kan blive fritaget.

Således er der sket en stigning i andelen, der ved, at man kan få hjælp til offentlig digital selvbetjening på biblioteker og borgerservicer. Hele 85 procent er bekendt med dette, hvilket er betydeligt højere end sidste år, hvor tallet lå på 78 procent. Også flere kender til muligheden for fritagelse fra Digital Post end tidligere.

Samtidig ses det, at danskerne overvejende er positivt indstillede over for at anvende offentlige services på nettet. 77 procent er enten positive eller meget positive, hvilket er en stigning i forhold til sidste undersøgelse på fire procent. De ældre er fortsat de mest skeptiske. 58 procent af borgere på 70 år og derover er overvejende positive, mens 20 procent er overvejende negative.

Evalueringen giver i modsætning til tidligere år ikke anledning til at anbefale et stort fokus på de unge. De 15-29 årige ved nu, at offentlig digital selvbetjening er obligatorisk, og de er generelt positive over for at anvende offentlige services på nettet.

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation kan hentes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside