24. maj 2016

Høringssvar fra KL til udkast til rapport om evaluering af høreapparatområdet

KL har sendt et høringssvar til udkast til rapport om evaluering af høreapparatområdet. Baggrunden for evalueringen er, at ansvaret for bevilling og finansiering af høreapparater til personer med høretab blev samlet i regionerne pr. 1. januar 2013.

Ministeriet for Sundhed og Ældre har udarbejdet et udkast til rapport om evaluering af høreapparatområdet. Rapporten beskriver baggrunden for evalueringen, patientens vej gennem systemet, udviklingen i aktivitet og ventetider, omkostninger, samt baggrundsfaktorer, som har betydning for kvalitet i behandlingen (fx personalets kompetencer, klagemuligheder og tilsyn med behandlingen).

KL's høringssvar indeholder anbefalinger til områder, der bør uddybes i rapporten. KL mener, at rapporten bør indeholde en mere omfattende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af regelændringerne for kommunerne. Samlingen af høreapparatområdet i sundhedsloven medførte, at borgere, som får udleveret et høreapparat, får ret til helbredstillæg til at dække op til 85 pct. af høreapparatet pris. Tillægget udbetales af kommunen med 50 pct. statslig refusion.

Kommunerne er forpligtet til at udbetale tillægget, men har ikke ansvar for eller mulighed for at påvirke, om borgeren er berettiget til et høreapparat, om den pris en privat leverandør har sat for et høreapparatet er rimelig, eller om det apparat, borgeren har valgt er det rigtige. Dette er uhensigtsmæssigt, da bevillinger og kompetence bør følges ad.

KL's høringssvar kan læses nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar fra KL til rapport om evaluering af høreapparatområdet