20. maj 2016

God naturpakke men med tidsler

Den nye naturpakke indeholder flere gode tiltag, lyder det fra KL, der dog også efterlyser ligebehandling af kommunale naturprojekter.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har fredag indgået en aftale om en Naturpakke til 363,5 mio. kr. Naturpakken indeholder flere gode tiltag, mener Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

”Det er positivt, at der i pakken er afsat 15 mio. kr. midler til at få integreret de mange vådområdeprojekter med klimatilpasning, ny natur, friluftsliv og kvælstofkompenserende tiltag. Vi har med stor succes gang i en masse indsatser ved vådområderne, og det er derfor rigtig godt, at vi nu kan få koblet de andre indsatsområder på,” siger Jørn Pedersen.

”Vi vil dog også gerne opfordre til, at man igangsætter et pilotprojekt, der ser på mulighederne for at forstærke effekten af synergiprojekterne ved at benytte frivillig støtteopkøb af de ejendomme, som ligger netop der, hvor kvælstofreduktionen er størst,” fortsætter Jørn Pedersen.

Kritisabel forskelsbehandling

Naturpakken indeholder støtte af udvalgte kommunale Life-projekter, som kommunerne skal etablere som en del af Natura 2000-planerne for 2016-2021.

”Det er kritisabelt, at staten forskelsbehandler de kommunale Life-projekter i de nye naturplaner. Det største projekt, hvor Naturstyrelsen Himmerland selv har en aktie, er der med Naturpakken fundet statslig finansiering til. Derimod skal kommunerne selv finansiere projekterne Knudshoved Odde og Nærå Strand,” siger Jørn Pedersen.

Erstatningsnatur kan skabe bedre natur

Endelig er der med aftalen igangsat et udvalgsarbejde om at skabe mere sammenhængende natur ved udvidelse af mulighederne for erstatningsnatur. Det glæder Jørn Pedersen.

”Vi skal skabe flere større, sammenhængende naturområder i Danmark, og en af vejene kan være at udvide muligheden for at etablere erstatningsnatur, hvor fx enge og vandhuller af ringe naturkvalitet erstattes med anden natur i andre områder, hvor det skaber en reel naturgevinst. Derfor er det glædeligt, at aftaleparterne har lyttet til vores forslag, og vi bidrager naturligvis gerne til udvalgsarbejdet.”