23. maj 2016

Frist for tilmelding til KL´s landsdækkende projekt om ledelse af læring og trivsel er d. 1. juni 2016

Efter tæt dialog med Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen har KL taget initiativ til et landsdækkende projekt om ledelse af læring og trivsel. Alle kommuner opfordres til at deltage og dermed samarbejde med andre kommuner om udvikling af ledelsesopgaverne. Bemærk, at fristen for tilbagemelding fra alle kommuner er d. 1. juni 2016

Med folkeskolereformen, fokus på kvalitetsudvikling i dagtilbud og udvikling af et sammenhængende børn- og ungeområde er der sat nye og højere ambitioner for børn og unges læring og trivsel. Det betyder, at der mere end nogensinde er behov for en fokuseret og sammenhængende ledelsesindsats.

Mange kommuner oplever, at det er udfordrende at omstille ledelsesopgaverne, arbejde på nye måder og identificere de næste kloge skridt. Nogle kommuner samarbejder allerede på tværs om forskellige temaer på børneområdet. Andre er klar nu.

Derfor har KL primo maj 2016 sendt en invitation til de kommunale chefer med ansvar for børn- og ungeområdet om deltagelse i et projekt om ledelse af læring og trivsel. Hovedaktiviteten i projektet er en faciliteret møderække i forpligtende klyngefællesskaber med hver 6-8 kommuner, der skal arbejde med ledelse på alle niveauer. Målgruppen er forvaltningschefer, forvaltningsmedarbejdere og decentrale ledelser på 0-18 års området. Der vil bl.a. være fokus på de strategiske og faglige ledelsesopgaver med dokumentation og resultatopfølgning i forhold til børns læring og trivsel, se vedhæftede projektbeskrivelse.

Deltagelse i projektet vil give den enkelte kommune andet og mere end at hyre eksterne konsulenter derhjemme. Samtidig skal projektet understøtte, at kommunerne samarbejder om aktuelle ledelsesudfordringer i en praksisnær sammenhæng og udleder elementer, der kan bruges af hele kommunesektoren.

De første klyngesamarbejder starter op i september 2016, og efterfølgende klyngesamarbejder starter ultimo 2016/primo 2017. Frist for tilmelding er den 1. juni 2016.

For yderligere information:

Kontakt direktør eller chef med ansvar for børn- og ungeområdet eller KL, chefkonsulent Lisbeth Due Pedersen, ldpe@kl.dk, 3370 3316 eller chefkonsulent Anette Aunbirk, aau@kl.dk, 3370 3539

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Projektbeskrivelse - Ledelse af børn og unges læring og trivsel