09. maj 2016

Fornuftig aftale om vederlag og pensioner

KL er generelt positiv over for den politiske aftale om aflønning af politikere, som et bredt flertal i Folketinget har indgået i dag. KL glæder sig over, at borgmestres vederlag fremover bliver reguleret i takt med lønudviklingen blandt offentligt ansatte.

”Det er glædeligt, at borgmestres vederlag nu får et løft og samtidig fremover reguleres i takt med lønudviklingen. Det er helt afgørende, at vi sikrer rimelige løn- og arbejdsvilkår for kommunalpolitikere, så vi fortsat kan få dygtige folk, der afspejler samfundet bredt, til at engagere sig i kommunalpolitik og påtage sig borgmesterhvervet.”

Sådan lyder KL-formand Martin Damms reaktion på den aftale om vederlag og pensioner for politikere, som et bredt flertal i Folketinget i dag har indgået. Den indebærer blandt andet, at der rettes op på det lønefterslæb, som borgmestrene siden 1994 har oplevet i forhold til den generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. I den periode er borgmestrenes vederlag steget hele 31,4 procent mindre end gennemsnitslønnen for de kommunalt ansatte, og det gab udlignes med aftalen. Samtidig indføres der en reguleringsordning, så borgmestrenes vederlag fremover automatisk følger lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked.

”Det er en fornuftig ordning, som er lig den, der blev indført for alle kommunalpolitikere for to år siden. Det sikrer en fornuftig udvikling i vederlagene, uden at de på nogen måde bliver fyrstelige. Folk skal jo ikke blive politikere eller borgmestre for pengenes skyld, men forholdene skal være rimelige, og aflønningen bør følge med den almindelige lønudvikling, så det ikke med årene bliver mindre og mindre attraktivt at være lokalpolitiker,” siger Martin Damm.