19. maj 2016

Erstatningsnatur kan skabe bedre natur

KL opfordrer partierne i forhandlingerne om naturpakken til at udvide muligheden for at etablere såkaldt erstatningsnatur. Det kan både skabe bedre natur og som sidegevinst mere fleksible muligheder for bosætning og erhvervsudvikling, mener KL-udvalgsformand.

”Vi skal skabe flere større, sammenhængende naturområder i Danmark – som fagfolk igen og igen påpeger. En af vejene kan være at udvide muligheden for at etablere erstatningsnatur, hvor for eksempel enge og vandhuller af ringe naturkvalitet erstattes med anden natur i andre områder, hvor det skaber en reel naturgevinst.”

 Sådan begrunder Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, KL’s ønske om at udvide den nuværende mulighed for at etablere erstatningsnatur. Han håber derfor, at partierne i de nuværende forhandlinger på Christiansborg om en såkaldt naturpakke vil lytte til KL’s argumenter. 

Behov for overordnede retningslinjer

”Det er selvsagt ikke al natur, der skal kunne flyttes. Vi skal selvfølgelig ikke flytte natur, der tager lang tid om at etablere sig som for eksempel højmoser eller overdrev med høj biodiversitet. Men vi bliver nødt til at få en mulighed for at omdanne spredt ringe natur til mere natur med større biodiversitet,” siger Jørn Pedersen og uddyber KL’s forslag: 

”Vi ønsker, at der fastsættes overordnede retningslinjer for den lokale udmøntning af erstatningsnatur. Derudover foreslår vi, at lodsejere og projektejere kan vælge mellem at etablere erstatningsnatur selv eller betale et beløb til lokale naturforbedringer. Ny natur kan så etableres ad frivillighedens vej andre steder i de respektive kommuner. På den måde vil vi kunne skabe endnu mere og kvalitativt bedre sammenhængende natur,” siger Jørn Pedersen. 

Han fremhæver også, at de to KL-forslag som sidegevinst vil kunne give gevinster for bosætning, klimatilpasning og vækst i de enkelte kommuner. Det kan blandt andet give en bedre strukturudvikling i landbruget og en bedre bosætning i landdistrikter med færre huse, der er mere attraktivt placeret end i dag.