25. maj 2016

Den fælleskommunale digitale handleplan 2016-2020 er nu lanceret

Leder til ekstraordinært nyt om Administration og digitalisering, maj 2016 fra kontorchef Pia Færch

Startskud
KL har netop lanceret den fælleskommunale digitale handlingsplan for perioden 2016-2020. Det er startskuddet til næste etape af det tætte fælleskommunale samarbejde om digitalisering. Der er 29 initiativer i handlingsplanen indenfor og på tværs af de kommunale forretningsområder.

De kommende indsatser bygger videre på det stærke samarbejde om digitalisering og den digitale udvikling, der er i gang i kommunerne. Vi har på alle måder rigtig gode forudsætninger for, at tackle de kommende års udfordringer og muligheder.

Samtidig er indholdet i handlingsplanen afstemt med indholdet i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, så der er sammenhæng mellem de aktiviteter, der sættes i gang kommunalt og den digitale indsats på tværs af den offentlige sektor, der er aftalt fællesoffentligt.

Fokus på fundamenter for digitalisering
Mange af de faglige udfordringer går på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor har handlingsplanen særligt fokus på, at skabe og bygge videre på tværgående fundamenter, for at understøtte, at der kan arbejdes effektivt på tværs af forvaltninger og digitale løsninger. Eksempler på dette er, et program for it- og datasikkerhed, for at sikre, at borgere føler sig trygge og har tillid til myndighedernes håndtering af data. Af andre eksempler kan nævnes videreudvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur, som skal skabe sammenhæng på og mellem fagområder og styrke konkurrencen på leverandørmarkedet.

Borgeren i centrum og fokus på gevinster
Handlingsplanen tager udgangspunkt i, at realisere de mål, der er på de kommunale fagområder. Dermed anvendes teknologi og digitalisering til at skabe forandringer og åbne nye muligheder. Det gælder på alle kommunale kerneområder. Tilgangen i de digitale projekter er, at borgerens oplevelse og behov i højere grad skal i centrum for udvikling af løsninger mv. Det skal understøtte, at borgerens møde med den kommunale service er sammenhængende, nært og personligt.

Endelig vil jeg fremhæve, at en række af de digitaliseringsopgaver, der ligger forude, vil gribe dybt ind i kerneopgaverne og udfordre den måde, som vi plejer at løse opgaver på. Det er en udfordring, både at kunne regne på de økonomiske konsekvenser og få skabt forandringer. Vi kommer derfor til at have et særligt fokus på gevinstrealisering i den nye strategiperiode.

Vi ser frem til samarbejdet om de nye initiativer, og takker samtidig alle dem, som har bidraget indtil nu.

Du kan finde handlingsplanen og projektkataloget her