31. maj 2016

Debat: Horsens inspirerer os alle i samarbejdet med borgere med hjerneskade

Horsens Kommune viser vejen for, hvad man kan opnå, når man arbejder med at inddrage borgeren og de pårørende i hjerneskaderehabilitering. Det skriver Hjernesagen og KL i et fælles debatindlæg.

Af Lise Beha Erichsen, direktør i Hjernesagen, og Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

Hjernesagen uddeler hvert år en ærespris til en person eller organisation, der har gjort en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Hjernesagen har i år tildelt Horsens Kommune æresprisen, der blev overrakt den 29. maj i forbindelse med Hjernesagens årlige repræsentantskabsmøde.

Horsens Kommune får prisen med ordene: ”Det har været inspirerende at opleve jeres engagement, hvor I fx via ”Genstart i livet”, cafetilbud, værested, netværksgrupper og samarbejde med Hjernesagens lokale forening i Horsens har støttet borgere med følger efter hjerneskade.”

Det er første gang, at foreningens ærespris går til en kommune. Begrundelsen er et målrettet samarbejde med den hjerneskaderamte borger, de pårørende og netværket. Ikke kun på individniveau, men også i forhold til, hvordan man inddrager denne gruppe i tilgangen til opgaven. Det er visionært og modigt. Horsens Kommune viser dermed vejen for, hvad man kan opnå, når man arbejder med at inddrage borgeren og de pårørende i hjerneskaderehabilitering. 

Rigtigt at samle ansvaret

Hjerneskadeområdet har gennemgået en markant udvikling, siden kommunerne overtog ansvaret for den ambulante genoptræning i 2007. En af intentionerne med at samle ansvaret for rehabilitering i kommunerne var at skabe en mere helhedsorienteret indsats, hvor borgeren kommer tættere på sin bolig, arbejdsliv og netværk. Den rehabilitering, som borgeren får, skal bruges og overføres til gavn for det liv, som borgeren skal leve. Det er den helt rigtige vej at gå.

Der er gennem årene kommet et øget fokus på genoptræning og rehabilitering, ligesom der er sket en markant stigning i antallet af genoptræningsplaner. Området er blevet omlagt, så borgerne udskrives tidligere bl.a. som følge af bedre behandlingsmuligheder. De kommunale medarbejdere har fået øget neurofaglig viden, der er blevet etableret hjerneskadekoordinering, og der arbejdes med at sikre en tværfaglig koordineret indsats.

Nu skal alle med

Der er med andre ord sket rigtig meget. Udfordringen er nu at få alle kommuner med og samtidig at sikre et tæt samarbejde mellem kommunerne, regionerne og de specialiserede hjerneskadecentre om specialiserede indsatser, så de borgere, der har brug for det, kan få det. Det kræver også, at de rette kompetencer og organisering i forhold til den avancerede genoptræning, som de fleste borgere har brug for, er til stede i kommunerne.

I Horsens Kommune arbejder de målrettet med at inddrage den hjerneskadede borger, de pårørende og netværket. Vi håber, at flere kommuner vil lade sig inspirere heraf.

**************

Debatindlægget er bragt på Altinget Social den 31. maj 2016

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har besøgt Horsens Kommune. Læs mere her