04. maj 2016

Debat: Boligudfordringen kræver tæt samarbejde

Det kræver et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer at skabe fremtidssikrede boliger til flygtninge, skriver Thomas Kastrup-Larsen i debatindlæg.

Af Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Ingen, der har fulgt debatten om boliger til flygtninge på Altinget og i andre medier, kan være i tvivl om, at behovet for boliger til flygtninge er akut. Derfor haster det med at få taget de nye redskaber, som vi har fået i forbindelse med topartsaftalen, i brug.

Men selvom det skal gå stærkt med at få etableret nye boliger til flygtninge, skal vi tænke os godt om. Som Bent Madsen fra BL har været inde på her i debatten, så må vi ikke forfalde til hurtige løsninger, der ikke er fremtidssikrede. Det er afgørende, at de flygtningeboliger, vi bygger de kommende år, også kan anvendes langt ude i fremtiden.

Derudover har situationen ændret sig markant, når det kommer til huslejen, fordi vi i dag står med en række borgere, der på grund af ændrede regler ift. forsørgelse og boligsikring kan have svært ved at betale huslejen i en nyopført almen bolig. En udfordring, der også gælder for de flygtninge, der allerede i dag bor i en bolig og betaler leje, fordi deres ydelse falder til sommer.

Ændret økonomi kræver nye løsninger

Derfor er vi nødt til at tænke anderledes og tænke i andre boligtyper end hidtil. Vi skal finde nye måder at bygge små, billige boliger, som kan være attraktive for flygtninge nu, men som også kan indgå i boligmarkedet på lidt længere sigt til at understøtte de grupper, der har mest brug for den lave husleje, og som kan leve med færre kvadratmeter.

I flere kommuner er man også begyndt at efterspørge større, ledige boliger, som kan indrettes til billigere bofællesskaber til flygtninge. Én ting er sikkert: vi kan ikke gøre, som vi plejer.

Udfordringen med at finde boliger til flygtninge er kommet for at blive, og skal den løses, er det afgørende, at kommuner og boligorganisationer investerer i et endnu tættere samarbejde og en endnu tættere dialog. Både når det gælder nybyggeri og boligplacering af flygtninge i eksisterende almene boliger. For både kommuner og boligorganisationer har en fælles interesse i at finde de gode løsninger. De steder, hvor samarbejdet fungerer bedst, er der, hvor parterne kender hinanden godt, har en fælles forståelse af udfordringerne og er i jævnlig dialog.

Den vigtige sociale balance

Endelig er det vigtigt, at kommuner og boligorganisationer har blik for den sociale balance i byerne. Også her er der en fælles interesse. Ingen er interesserede i nye ghettoområder, så vi skal tænke os godt om, når vi placerer de nye boliger.

Som overborgmester Frank Jensen også har været inde på her i debatten, så sker integrationen af vores nye borgere bedst, hvis de bor dør om dør med danskerne. Derfor skal vi ikke bygge store enklaver af små billige almene boliger, men så vidt muligt kombinere de billige boliger med større boliger og andre boligtyper. Vi skal bygge klogt, og vi skal bygge fleksibelt. På den måde får vi skabt boliger, der også kan huse fremtidens beboere.

Vi skal med de nye flygtningeboliger skabe de bedste muligheder for, at vores nye medborgere bliver integreret i samfundet. Samtidig med at flygtningeboligerne bliver integreret i trygge og bæredygtige by- og boligområder.

***  

Debatindlægget Boligudfordringen kræver tæt samarbejde har været bragt i Altinget under By og Bolig onsdag den 4. maj 2016.