17. maj 2016

Debat: Behov for ny retning for demente

Demens er kommet højt på den kommunale dagsorden, og det er berettiget, for 80.000 danskere lever med demens, og inden for de næste 10 år ventes det at stige til over 100.000, skriver Thomas Adelskov i debatindlæg.

Af Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

Netop nu er arbejdet om en national handlingsplan for demens i fuld gang. Men hvis vi for alvor skal lykkes med at sikre, at borgere, der rammes af denne livsindgribende sygdom, kan få et værdigt liv, og at deres nærmeste pårørende og netværk får den rette aflastning, viden og støtte, kræver det nogle gevaldige beslutninger fra nationalt hold.

Vi peger på fem elementer, som er nødt til at indgå i handlingsplanen:

  • Der skal ske et reelt kompetenceløft i kommunerne – både i forhold til opsporing af tidlige tegn på demens og i forhold til pleje og rehabilitering.
  •  Regionerne skal styrke kapaciteten på demensudredningsklinikkerne, så demens opdages tidligere, og samarbejdet med kommunerne styrkes.
  • Kommunerne skal systematisk og tidligt i en borgers forløb kunne tilbyde fysisk træning.
  • Kapaciteten på de midlertidige pleje- og aktivitetstilbud i kommunerne skal styrkes, så pårørende kan aflastes – også uden for normal åbningstid.
  • Forskning i såvel demensegnede boliger som effektive metoder til at afdække årsagerne til demens skal styrkes.

Alle kommuner tilbyder aflastning

En helt ny undersøgelse viser, at demens er kommet højt på den kommunale dagsorden. For eksempel tilbyder samtlige kommuner aflastning uden for hjemmet eller afløsning i hjemmet for at hjælpe de pårørende, samtidig med at 95 procent har aktivitetstilbud til de demente i dagtimerne, så de kan beholde en normal døgnrytme. Og en tredjedel af kommunerne har aktivitetstilbud om aftenen eller i weekenderne. Hertil kommer, at stort set alle kommuner har pårørendegrupper og sociale arrangementer, 78 procent tilbyder kurser eller undervisning, og 9 ud af 10 kommuner har en eller anden form for rådgivning til pårørende.

Det store fokus på området er berettiget. I dag lever 80.000 danskere med demens. Og inden for de næste 10 år forventes det tal at stige til over 100.000. Vi kan se sort på hvidt, at kvaliteten og kapaciteten styrkes i kommunerne, men barriererne fremstår til gengæld også med blinkende neonlys. Så lad os nu i fællesskab få sat den helt rigtige retning for indsatsen – for borgerens skyld. 

*** 

Debatindlægget Behov for ny retning for demente er bragt i Danske Kommuner den 12. maj 2016.