31. maj 2016

Arkitekturrapport for Samarbejdsportalen sendes nu i høring

Rapportudkastet om samarbejdsplatformen er udarbejdet af KOMBIT og KL i samråd med repræsentanter fra forskellige parter, herunder kommunerne.

Samarbejdsplatformen
Den fælleskommunale samarbejdsplatform på folkeskoleområdet vil fungere som et kommunikationsværktøj, hvor elever/børn, lærere, pædagoger, forældre samt en række kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skoleforvaltning m.fl.) kan få og dele information omkring barnets hverdag.

Alle landets folkeskoler vil komme til at anvende den samme løsning, og flere end 80 kommuner har valgt også at bruge løsningen i deres dagtilbud. Platformen bliver først implementeret på skolerne og siden i dagtilbud.

Frist for høringssvar er torsdag den 16. juni. Høringssvar sendes til sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd på skar@kl.dk.

Vi gør opmærksom på, at et forslag til kravspecifikation for Samarbejdsportalen efterfølgende vil blive sendt i høring. Det vil ske inden sommer.

Arkitekturrapporten for Samarbejdsplatformen finder du på siden her

Læs mere om Samarbejdsplatformen på siden her