20. maj 2016

Afslutning af projektet ”Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen” udsættes grundet de ventede planlovsændringer

KL og 11 kommuner samarbejder om fælles projekt, der sætter fokus på en udvikling af lokalplan-redskabet. Projektets afslutning udsættes nu til januar 2017, så den kommende planlovsrevision kan indarbejdes.

Udvikling af proces og indhold af den nuværende lokalplanpraksis
Siden november 2015 har projektet Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen sat fokus på at udvikle lokalplanpraksis, så lokalplanerne kan laves mere effektivt og få større kvalitet. For at sikre dette, er det nødvendigt at se på både kommunernes interne såvel som eksterne processer samt på selve lokalplanernes indhold.

Da lokalplanprocesserne forventes at blive påvirket af den kommende lovrevision, udsættes afslutningen af projektet.

Differentierede, fokuserede planprocesser gennem indledende screening
En af hovedpointerne fra det foreløbige arbejde, er at det er nødvendigt med differentierede, men også mere fokuserede processer i lokalplanlægningen. Her er en af anbefalingerne fra de 11 projektkommuner, at en indledende ’screening’ af plansituation, proces og indhold både kan spare tid og øge kvaliteten af lokalplanerne.

Gennem screening sikres det, at fokus er rigtigt fra starten af planprocessen, og at processen er tilpasset den givne situation. Det betyder i et større billede, at kommunen og andre parter kan bruge kræfterne på de planer, hvor der reelt er et planlægningsmæssigt indhold, mens planer uden de store planlægningsemner kan gennemgå betydeligt mere effektive planprocesser.

Endeligt katalog og afsluttende konference i januar 2017
Projektet munder ud i et katalog, der indeholder en række anbefalinger til effektivisering af og øget kvalitet i lokalplanlægningen – også med udgangspunkt i den nye planlov. Projektet afsluttes med en konference i januar 2017, hvor kommuner og andre interessenter inviteres til en præsentation og diskussion af kataloget.

Rådgiveren COWI og projektgruppen arbejder løbende på at samle viden om udfordringerne samt eksempler på velfungerende processer og metoder.