10. maj 2016

225 millioner til ekstra integration er fordelt

Social- og indenrigsministeriet har fordelt de ekstra millioner kroner, som regeringen og KL blev enige om i topartsaftalen om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Med topartsaftalen mellem regeringen og KL om integrationsområdet i marts i år blev det besluttet at forhøje grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 50 procent i 2017 og 2018.

Som led i aftalen blev regeringen og KL enige om også at forhøje de ekstraordinære integrationstilskud, der svarer til en forhøjelse af grundtilskuddet, allerede fra 2016. Det ekstraordinære integrationstilskud bliver på den måde forhøjet med 225 millioner kroner, så kommunerne i alt får 425 millioner kroner i ekstraordinært integrationstilskud i 2016.

”Vi har i regeringen lagt vægt på, at finansieringen særligt går til de kommuner, der har flest udgifter til at modtage flygtninge. Jeg er glad for, at vi nu har fået fordelt pengene og kan sende dem på arbejde i kommunerne,” siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Det ekstra integrationstilskud på 225 millioner kroner er fordelt efter oplysninger om kommunekvoterne for 2015 og 2016 og oplysningerne om kommunernes grundtilskud for udlændinge er omfattet af integrationsprogrammet for 2014.

Se fordelingen til kommunerne af yderligere tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016