24. juni 2016

Workshop: Nye perspektiver på ressourcestyring og planlægning på skolerne

KL inviterer forvaltninger og skoleledere til to-dages workshop om bedre ressourceanvendelse koblet med resultatopfølgning på skoleområdet. Workshoppen afholdes i efteråret 2016 i Fredericia.

Flere kommuner har i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen haft fokus på at synliggøre ressourcerne på den enkelte skole - både de økonomiske og de faglige. KL har i skoleåret 2015/2016 i samarbejde med Holstebro Kommune gennemført et forløb med forvaltning og skoleledere med analyse af det økonomiske grundlag på den enkelte skole samt workshops om elementer og opfølgning på reformen. Forløbet gav skolelederne viden om hensigtsmæssige tiltag på egen skole og i skolevæsenet.

Det er mit indtryk, at processen har givet et stort udbytte – både i forhold til konkrete handlemuligheder indenfor reformen, skolernes økonomiske råderum og i forhold til en fælles forståelse mellem forvaltningen og skoleledelserne omkring relevante forandringer og tiltag i driften samt udviklingen af folkeskolen”, siger Michael Gravesen, Skolechef, Holstebro Kommune.

Erfaringerne herfra tilbydes nu til en bredere kreds. På KL’s to-dages temaworkshop om ressourcestyring og god planlægning på folkeskoleområdet, sætter vi fokus på udvikling af ny praksis i planlægning, økonomi- og målstyring, som kan ske i sammenhæng og inden for den nuværende økonomiske ramme.

KL har med deres viden om forskning og god praksis fra andre kommuner tilført vores skolevæsen et skærpet blik på vores praksis, som vi ikke selv kunne have skabt. Vi har nu fået afsættet til en fælles forståelsesramme og fælles retning på såvel den økonomiske som faglige bane i skolevæsnet i Holstebro Kommune”, udtaler skolechef Michael Gravesen.

Workshoppen afholdes den 5. september  2016 og den 11. oktober 2016 i Fredericia. Se program herunder.

Tilmelding til konferencen foregår via COK.dk - tilmeld dig via dette link: http://www.cok.dk/temaworkshop-planlaegning-pa-folkeskoleomradet-okonomi-malstyring-sammenhaeng

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Program_for_todages_workshop_om_bedre_ressourceanv[1]