10. juni 2016

Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. januar 2017

Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. januar 2017

1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet

I henhold til "Aftale pr. 1. april 2015 om lønninger for kommunalt ansatte”, skal der foretages en regulering af kommunale lønninger pr. 1. oktober 2016, jf. aftalens § 5.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2016 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 1,00 %, jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det privatem arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2016 nedsættes med 0,12 %.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse og den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2016 i alt forhøjes fra 31,7798 % (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 32,9131 % (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Det kan samtidig oplyses, at reguleringsprocenten pr. 1. januar 2017 forhøjes til 34,4646 %, idet der pr. 1. januar 2017 yderligere foretages en aftalemæssig forhøjelse af lønningerne med 1,20 %, jf. § 5, stk. 1.

Lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet har uændret grundbeløbsniveau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2016 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 1,00 %, jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2016 nedsættes med 0,12 %.

Lønteknisk indebærer den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2016 i alt forhøjes fra 15,5825 % (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 16,5764 % (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

Det kan samtidig oplyses, at reguleringsprocenten pr. 1. januar 2017 forhøjes til 17,9372 %, idet der pr. 1. januar 2017 yderligere foretages en aftalemæssig forhøjelse af lønningerne med 1,20%, jf. § 5, stk. 1.

2. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. januar 2017

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. januar 2017 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

3. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge

Reguleringsprocenten af:

  • efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  • ventepenge

skal med virkning fra 1. oktober 2016 forhøjes til 32,9131 % (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) og pr. 1. januar 2017 forhøjes den til 34,4646 % (31/3 2000-niveau).

4. Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under Arbejdsgiver.

Kontaktperson i KL
Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til konsulent Michael Danielsen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3348, eller gerne pr. e-mail mda@kl.dk.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2016 og pr . 1. januar 2017