02. juni 2016

Ord om forenkling skal følges op med handling

En ny analyse fra STAR udgør det første skridt i vejen mod den forenkling af lovgivningen på beskæftigelsesområdet, som forligspartierne bag beskæftigelsesreformen allerede har aftalt. KL opfordrer til snarest at igangsætte det videre analysearbejde på vej mod en reel afbureaukratisering.

KL mener at forligspartierne bag beskæftigelsesreformen har sat den helt rigtige ambition og retning for en forenkling og gennemskrivning af lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Men ord skal følges op med handling. Der er brug for at bruge ressourcerne bedre. Potentialet i at tænke beskæftigelseslovgivningen anderledes er stort. Med de mange reformer på beskæftigelsesområdet de senere år er kompleksiteten nu blevet så stor, at det er mere end vanskeligt at administrere og helt umuligt for borgere og virksomheder at navigere i. KL opfordrer derfor regeringen og Folketinget til at følge ord om forenkling op med handling.

Læs hele KL’s høringssvar til STAR’s nye foranalyse om forenkling af beskæftigelsesindsatsen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's høringssvar til foranalysen vedr. forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  • LINK

    STAR's foranalyse om forenkling af beskæftigelsesindsatsen